Zmiany gospodarcze, kryzys dotykający kraju

Dzisiejszy świt pokazuje nam z jak wielką trudnością przychodzi nam się zmierzyć, międzynarodowy popłoch i trudności wywołane przez kryzys sprawiają że wiele dziedzin naszego życia ulega zmianie. Rynki pracy zaczynają pustoszeć, wiele firm nie jest w stanie kontynuować swojej działalności, brak obrotu równoznaczny jest z ogłaszaniem bankructwa i zwijaniem żagli. Niestety lawinowe problemy narastają, banki odmawiają kredytów mieszkaniowych czy hipotecznych, kolejne rynki przezywają zastój wprowadzający pogarszanie się sytuacji gospodarczej. Niestety taka sytuacja dotyka wiele krajów Europejskich, kiedyś uważane za stolice rozwoju. Z ekonomicznego punktu widzenia nasze konsumpcyjne spojrzenie na świat, życie na kredyt i wydawanie wszelkiej gotówki jaka była w naszym posiadaniu niestety doprowadziła do takiego stanu rzeczy. Koniecznością staje się wprowadzenie pewnych planów naprawczych, ratujących naszą gospodarkę i wpajający ludziom umiejętność gospodarnego wydawania posiadanych pieniędzy.