Usługi bankowe

Usługi bankoweUsługi bankowe to elementy, które oferuje bank klientowi. Usługi opierają się głownie na podstawowych zadaniach banku, który prowadzi konta bankowe, udziela kredytów lub prowadzi typowe zadania dla banku o charakterze specjalnym.

Podstawą jest jednak prowadzenie rachunków firm lub osób. Jeśli chodzi o firmy – za pomocą rachunków rozliczają się ze swoimi partnerami handlowymi, zajmują się kwestią podatkową, a także wypłacają wynagrodzenia pracownikom. Innymi usługami, które świadczy bank, są kredyty.

Kredyt obrotowy ma na celu finansowanie bieżącej działalności danego przedsiębiorstwa. Służy na przykład do zakupów towarów przez firmy. Ich specyfiką jest to, że pełnią podobną funkcję jak debet na koncie indywidualnym klienta banku.
Kredyt o charakterze inwestycyjnym. Jest to kredyt, dzięki któremu możliwe jest utworzenie lub powiększenie majątku firmy. Są to często kredyty o specyfice długoterminowej, a bank kontroluje wydawanie pieniędzy przez klienta. Do usług bankowych należy także otwieranie lokat lub kont oszczędnościowych, a także możliwość dokonywania przelewów. Współcześnie banki próbują przenieść się w świat Internetu, dzięki czemu powstają e-konta, wygodne i łatwe w obsłudze, a co za tym idzie są bliżej klienta, który nie musi już wychodzić z domu, aby dokonać np. Przelewu.