Ubezpieczenie nieruchomości na wypadek pożaru

Ubezpieczenie nieruchomościCzy posiadasz lub planujesz kupić nieruchomość w Portugalii? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to koniecznie musisz zakupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową budynku i jego zawartości. Oto krótkie wytyczne dotyczące ubezpieczenia domu w Portugalii.

Ubezpieczenie obejmujące ryzyko uszkodzenia nieruchomości przez ogień jest obowiązkowe dla budynków, takich jak apartamenty i mieszkania. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować każdą nieruchomość/mieszkanie i wspólne części budynku (dach, schody, windy, garaż, itp.) . Ubezpieczenie powinno być zakupione przez właściciela takiej nieruchomości. Jeśli nie zostanie to zrobione w ciągu ustalonego ustawowo czasu, można spodziewać się w takiej sytuacji sporej kary finansowej.

 

To obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane bezpośrednio przez pożar w nieruchomości oraz wspólnych częściach budynku (dach, garaż). Podstawowe obejmuje m.in. uszkodzenie mienia bezpośrednio, spowodowane przez:

  • dymu, pary lub wybuchu w wyniku pożaru;
  • środki stosowane do zwalczania pożaru;
  • usunięcie lub zniszczenie wykonywane na zlecenie właściwego organu (straż pożarna, policja, itd.)
  • obrażenia spowodowane przez wyładowania atmosferyczne, wybuchy lub inne tego typu zdarzenia, jakim tworzy ogień.