Ubezpieczenia na życie w formie inwestycji

Najbardziej prestiżowymi produktami bankowymi oferowanymi osobom chcącym posiadać dobre ubezpieczenie są produkty inwestycyjne. Wybierając najlepszą dla siebie opcję inwestycyjną mogą one ubezpieczyć się na życie i zapewnić sobie spokój na wiele lat, a także wypłacać kwartalne kupony, jeżeli tylko zdecydują się na Obligacje Korporacyjne Plus III.
Dlatego inwestycje ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej popularne i są uważane za dowód na to, że osoby posiadające stałe dochody myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich. Muszą one jednak pamiętać, że posiadanie inwestycji nie jest typowym ubezpieczeniem i związane jest z pewnym ryzykiem, o którym piszą np. twórcy programu MultiAsset Invest.

Dlatego trzeba dobrze rozumieć, na czym polega inwestowanie w produkty ubezpieczeniowe. Przypominają o tym twórcy Investment Program.
Posiadając inwestycje w programy ubezpieczeniowe, takie jak Investment Program opłaca się składki regularne. Istnieje także możliwość wpłacania składek jednorazowych. Jednak wszystkie wpłacane pieniądze pozwalają na inwestowanie w wybrany przez siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy.

Już podczas podpisywania umowy określa się, w ramach jakich Wariantów Inwestycyjnych będzie się poruszał każdy klient. Zgromadzone przez niego pieniądze zostaną mu wypłacone po wygaśnięciu umowy o polisę lub po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia, jeżeli nie zdecyduje się na przedłużenie polisy o kolejne dziesięć lat. Więcej na ten temat znajduje się na stronie https://www.lionsbank.pl/inwestycje.