Przyczyny bezrobocia w Polsce.

Bezrobocie, to jeden z najważniejszych problemów w dzisiejszym świecie. Coraz więcej osób zostaje bez pracy, pomimo iż są świetnie wykształceni, a poza tym zdrowi i zdolni do pracy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przyczyn bezrobocia w Polsce jest mnóstwo. Zacznijmy od tego, że mnóstwo osób utraciło swoje stanowiska pracy, dzięki wielkim międzynarodowym korporacjom, które powstają w Polsce. Spowodowało to, ze małe firmy zostały wyeliminowane z rynku i musiały zamknąć swoja działalność zwalniając pracowników. Poza tym wiele miejsc pracy zajmowanych jest przez aktywnych zawodowo emerytów. Pomimo iż pobierają emeryturę, pracują, zajmując miejsca pracy młodym, wykształconym absolwentom uczelni. Innym powodem pracy emerytów jest to, że są oni tańsi w utrzymaniu, niż młodzi ludzie. Bezrobocie w Polsce pojawiło się również z postępem komputeryzacji Te prace, które kiedyś wykonywało mnóstwo rąk, wykonują teraz maszyny, które obsługuje jeden człowiek. Tak że przyczyny bezrobocia, nie są wywołane tym, że Polacy nie chcą pracować. Po prostu nie jest im dane podjąć zatrudnienie.