Strategie rozwojowe, pojawienie się na giełdzie

22